Slotfeest van de Schutte's Bosschool

Per 1 augustus gaat de Schutte's Bosschool verhuizen naar het Onderwijscentrum het Roessingh.
De verhuizing van onze school laten we niet zomaar aan ons voorbij gaan.

Daarom organiseren wij op zaterdag 9 juli een spetterend eindfeest voor leerlingen (en hun ouders), oud leerlingen, leerkrachten en oud medewerkers van de Schutte's Bosschool.

Reserveer daarom alvast deze dag in je agenda 9 juli van 14.00 -18.00 uur.

Aanmelding is verplicht.

Aanmelden kan alleen via: slotfeest.schuttesbos@attendiz.nl 

Ken jij oud leerlingen of oud medewerkers van de school, breng ze op de hoogte van dit feest!

Programma:

14.00-15.00 uur Inloop
15.00-15.15 uur Officiële opening
15.00-17.00 uur Diverse activiteiten in en rond de school
17.00-17.15 uur Slotceremonie
17.15-18.00 uur Laatste ronde van de borrel

Agenda

1-3  juniSchoolverlaterskamp Vossen
10   juniSchoolreis Konijnen
24-25  juni     Schutte'sbosnacht Uilen
28-29  juniOuderavond
6   juliAfscheidsavond schoolverlaters
9  juli

Slotfeest Schutte's Bosschool

Schutte’s Bosschool 2015